dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2023

P.č. Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1.1/2023-DDarovacia zmluva č.03/2023 - MSM 11.01.202326.01.2023

pdf

2.1/2023Dodatok VIAN22 k zmluve o pripojení Wircom31.01.202331.01.2023

pdf

3.2/2023Zmluva o poskytovaní služieb 03.02.202303.02.2023

pdf

4. 3/2023Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2013 - odvoz odpadu 06.02.202306.02.2023

pdf

5.2/2023-DDarovacia zmluva č. 06/2023 - MSM30.01.202309.02.2023

pdf

6.3/2023-DZmluva o poskytnutí grantu č. STZDD22_0321.02.202328.02.2023

pdf

7.4/2023Rámcová dohoda na dodanie potravín - Dodávka mrazenej zeleniny a rýb 01.03.202301.03.2023

pdf

8.5/2023Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. 1/2019/DSS-H. Obdokovce/C28.03.202330.03.2023

pdf

9.6/2023Dodatok č.7/2023 k Zmluve č. 9/2019/DSS-H. Obdokovce/C28.03.202330.03.2023

pdf

10.7/2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Chlieb a pekárenské výrobky 27.03.202330.03.2023

pdf

11.8/2023Zmluva o dodávke tovaru - Dezinfekčné prípravky 29.03.202331.03.2023

pdf

12.9/2023Zmluva o dodávke tovaru - Čistiace prostriedky 29.03.202331.03.2023

pdf

13.10/2023Zmluva o dodávke tovaru - Ostatné čistiace prostriedky 30.03.202331.03.2023

pdf

14. 11/2023Rámcová zmluva na zabezpečenie opráv a montáži el. rozvodov 19.04.202320.04.2023

pdf

15. 12/2023Zmluva č. 102 o zbere, odvoze a zhodnocovaní odpadov 28.04.202328.04.2023

pdf

16. 13/2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Mrazená hydina 02.05.202302.05.2023

pdf

17. 14/2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange 23.05.202324.05.2023

pdf

18.15/2023Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Dodávka kancelárskych potrieb 31.05.202331.05.2023

pdf

19. 4/2023-DDarovacia zmluva - zdravotnícky materiál 06.06.202307.06.2023

pdf

20. 5/2023-DDarovacia zmluva - zdravotnícky materiál 07.06.202307.06.2023

pdf