dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2020

por.
čís.
Dodávateľ
Obnos dokladu v €
Dátum vystavenia
Dátum zverejnenia
Číslo zmluvy
Schválil
Text
pdf
1 Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava 3386,34 13.01.2020   11/2013 PhDr. Miriama Brachová Pracie prášky pdf
2 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 699,54 21.01.2020   8/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
3 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 190,80 27.01.2020   14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
4 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 164,80 27.01.2020   8/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
5 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 134,2 27.01.2020   7/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
6 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 190,80 25.02.2020   14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
7 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 41,00 20.02.2020   3/2019 PhDr. Miriama Brachová Tonery-náhrada pdf
8 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 650,00 20.02.2020   3/2019 PhDr. Miriama Brachová Tonery-originál pdf
9 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 169,70 20.02.2020   27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
10 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 582,96 24.02.2020   9/2019 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
11 Diemer s.r.o., Istebnícka 195   Trenčín 608,53 24.02.2020   13/19 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky pdf
12 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 106,24 02.03.2020   7/19 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier pdf
13 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 17,30 13.03.2020   27/19 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
14 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 501,60 13.03.2020   9/19 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
15 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 3704,76 13.03.2020   9/19 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
16 Diemer s.r.o., Istebnícka 195   Trenčín 596,39 23.03.2020   13/19 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky pdf
17 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 190,80 25.03.2020   2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
18 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 268,40 27.03.2020   7/19 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier pdf
19 DEXIS Slovakia s.r.o.,Hlavná 1893, Vráble 73,656 16.04.2020   5/19 PhDr. Miriama Brachová Osobné ochranné pracovné pomôcky pdf
20 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 2548,35 17.04.2020   5/20 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
21 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 30,00 20.04.2020   3/19 PhDr. Miriama Brachová Tonery-náhrada pdf
22 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 144,00 23.04.2020   2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
23 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 201,36 24.04.2020   27/19 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
24 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 190,80 25.04.2020   2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
25 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 58,80 06.05.2020   3/19 PhDr. Miriama Brachová Tonery-náhrada pdf
26 Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava 7746,71 12.05.2020   11/2013 PhDr. Miriama Brachová Pracie prášky pdf
27 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 18.05.2020   2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
28 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 74,90 29.05.2020   27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
29 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 108,00 11.06.2020   3/19 PhDr. Miriama Brachová Tonery-náhrada pdf
30 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 206,25 12.06.2020   27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
30 KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany  150,00 15.06.2020   6/2020 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier pdf
31 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 3060,63 01.07.2020   8/2020 PhDr. Miriama Brachová Stravné lístky pdf
32 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 13.07.2020   2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
33 Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany 19,40 13.07.2020   3/2019 PhDr. Miriama Brachová Tonery-náhrada pdf
34 Diemer s.r.o., Istebnícka 195   Trenčín 744,89 21.07.2020   13/19 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky pdf
35 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 1541,52 21.07.2020   9/2019 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
36 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 821,59 21.07.2020   9/2019 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
37 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 77,06 31.07.2020  10.08.2020 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
38 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 10.08.2020  10.08.2020 2/20 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
39 KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany  150,00 12.08.2020  12.08.2020 6/2020 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier pdf
40 DEXIS Slovakia, s.r.o, Hlavná 1893, Vráble  32,64 19.08.2020 31.08.2020 5/2019 PhDr. Miriama Brachová Pracovná obuv pdf
41 AQUA CORE s.r.o. J.Bottu 3, Banská Bystrica  260,56 24.08.2020 02.09.2020 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenitá voda a poháre pdf
42 Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava 6946,96 04.09.2020  11.09.2020 11/2013 PhDr. Miriama Brachová Pracie prášky pdf
43 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 07.09.2020  11.09.2020 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
44 Michal Comp, s.r.o., Jaselská 4694/6, Topoľčany 42,- 29.09.2020 01.10.2020 3/2019 PhDr. Miriama Brachová Tonery pdf
45 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 168,25 30.09.2020 01.10.2020 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
46 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 05.10.2020  05.10.2020 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
47 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,  Bratislava  1 912,89 06.10.2020 07.10.2020 8/2020 PhDr. Miriama Brachová Stravné lístky pdf
48 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o, Hlavná 1893, 952 01 Vráble  1 791,828 07.10.2020 12.10.2020 5/2019 PhDr. Miriama Brachová Pracovná obuv a odev  pdf
49 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o, Hlavná 1893, 952 01 Vráble 366,648 07.10.2020 12.10.2020 5/2019 PhDr. Miriama Brachová Pracovná obuv a odev pdf
50 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 1 638,38  12.10.2020 19.10.2020 5/2020 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prostriedky pdf
51 TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín 574,01 12.10.2020 19.10.2020 10/2019 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
52 Diemer s.r.o., Istebnícka 195   Trenčín 781,58 12.10.2020 19.10.2020 13/2019 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky pdf
53 AQUA CORE  s.r.o. J. Bottu 3,  Banská Bystrica  149,40 20.10.2020 23.10.2020 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenitá voda pdf
54 KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany  150,- 30.10.2020 06.11.2020 6/2020 PhDr. Miriama Brachová kancelársky papier  pdf
55 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 02.11.2020 06.11.2020 14/2018
PhDr. Miriama Brachová
Dávkovače dezinfekcie  pdf
56 DEXIS Slovakia,s.r.o., Hlavná 1893, Vráble 32,268 23.11.2020 02.12.2020 5/2019 PhDr. Miriama Brachová Pracovná obuv a odev pdf
57 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 223,70 30.11.2020 07.12.2020 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby  pdf
58 DEXIS Slovakia,s.r.o., Hlavná 1893, Vráble 16,20 07.12.2020 14.12.2020 5/2019 PhDr. Miriama Brachová Mikiny biele pdf
59 KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany  75,- 07.12.2020 14.12.2020 6/2020 PhDr. Miriama Brachová kancelársky papier  pdf
60 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica 334,80 14.12.2020 22.12.2020 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače dezinfekcie pdf
                 
61 KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany 123,50 15.12.2020 22.12.2020 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
                 
62 Michal Comp, s.r.o., Jaselská 4694/6, Topoľčany 320,- 18.12.2020 23.12.2020 3/2019 PhDr. Miriama Brachová Tonery pdf