dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2016

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum zmluvyNáhľad zmluvy
11/2016Spracovanie registratúrnych záznamov26.2.2016

pdf

22/2016Nákup elektronických rozprašovašov1.3.2016

pdf

33/2016Vodoinštalačné a kúrenárske práce9.3.2016

pdf

44/2016Elektroinštalačné práce9.3.2016

pdf

55/2016Dezinfekčné prostriedky18.3.2016

pdf

66/2016Čistiace prostriedky18.3.2016

pdf

77/2016Hygienicky všeobecný materiál18.3.2016

pdf

88/2016Mlieko a mliečne výrobky30.3.2016

pdf

99/2016Chleba a pekárenské výrobky30.3.2016

pdf

1010/2016Údržba a servisné prehliadky motor. vozidiel30.3.2016

pdf

1111/2016Poskytovanie služieb interného auditora systému HACCP16.5.2016

pdf

1212/2016Mäso a mäsové výrobky15.6.2016

pdf

1313/2016Potraviny15.6.2016

pdf

14Dodatok k zmluve č.1/2013Nákup tonerov6.6.2016

pdf

15Dodatok k zmluve č. 1/2015Zavedenie systému manažérstva kvality ISO24.6.2016

pdf

1614/2016Ovocie a zelenina27.6.2016

pdf

1715/2016Zmluva o výpožičke4.8.2016

pdf

1816/2016 - dodatok č.1Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov17.8.2016

pdf

1917/2016Maľovanie interiéru zariadenia28.9.2016

pdf

2018/2016Darovacia zmluva19.9.2016

pdf