dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Do roku 2017

Profil verejného obstarávateľa:

“V KAŠTIELI” Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117

 

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Výzva, príloha č.1, príloha č.2
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 4.133,60 24 mesiacov 19.2.2014 3.3.2014 Pavol Pazall
038/5318128
výzva
Plnené bagety a obložené chlebíčky 1.996,- 24mesiacov 28.2.2014 12.3.2014 Pavol Pazall
038/5318128
Výzva
Mlieko a mliečne výrobky 13.944,70 24 mesiacov 13.3.2014 27.3.2014 Pavol Pazall
038/5318128
Výzva
Elektrická pec 2.638,- jednorázové dodanie 24.9.2014 10.10.2014 Pavol Pazall
038/5318128
Výzva
Chlieb a pekárenské výrobky 21.199,- 17 mesiacov 1.10.2014 17.10.2014 Pavol Pazall
038/5318128
Výzva
Mäso a mäsové výrobky 24.918,33 12 mesiacov 29.5.2015 10.6.2015 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
Potraviny 24.510,- 12 mesiacov 29.5.2015 10.6.2015 Pavol Pazall
038/5318128
Výzva
Čistiace dezinfekčné prostriedky a ostat. hygien materiál 6.222,- 12 mesiacov 25.2.2016 7.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
Mlieko a mliečne výrobky 13.522,50 24 mesiacov 11.3.2016 23.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
Chlieb a pekárenské výrobky 17.577,50 24 mesiacov 11.3.2016 24.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
Mäso a mäsové výrobky 23.797,50 12 mesiacov 27.5.2016 10.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Potraviny 26.401,67 12 mesiacov 27.5.2016 10.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 ovocie a zelenina 7.284,- 12 mesiacov 20.6.2016  24.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Maľovanie interiéru zariadenia  7.000,-  do 15.12.2016  12.9.2016  19.9.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Stravné lístky  4.867,-  12 mesiacov  19.12.2016  29.12.2016 Pavol Pazall 038/5318128 výzva
 Pracovné oblečenie a obuv 4.500,-  12 mesiacov 19.12.2016 29.12.2016 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Mrazená hydina  11 305,-  24 mesiacov  14.12.2017  24.2.2017 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Mrazená zelenina, ryby  10 549,-  24 mesiacov  14.2.2017  24.2.2017 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Bezpečnostný projekt 850,- jednoráz. plnenie 13.3.2017 22.3.2017 Pavol Pazall 038/5318128 Výzva
 Mäso, mäsové výrobky 27 442,- 12 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128  Výzva
 Potraviny 21 462,- 12 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128  Výzva
 Ovocie, zelenina 39 492,- 24 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128  Výzva