dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Objednávky 2022

Č.
Dodávateľ
Obnos / eur
Dátum vystavenia
Dátum zverejnenia
Číslo zmluvy
Schválil
Text
1.
             
2.
             
3.
             
4.
             
5.
             
6.
             
7.
             
8.
             
9.
             
10.
             
11.
             
12.
             
13.
             
14.
             
15.
             
16.
             
17.
             
18.
             
19.
             
20.
             
21.
             
22.
             
23.
             
24.
             
25.
             
26.
             
27.
             
28.
             
29.
             
30.
             
31.
             
32.
             
33.
             
34.
             
35.
             
36.
             
37.
             
38.
             
39.
             
40.
             
41.
             
42.
             
43.
             
44.
             
45.
             
46.
             
47.
             
48.
             
49.
             
50.
             
51.
             
52.
             
53.
             
54.
             
55.
             
56.
             
57.
             
58.
             
59.
             
60.
             
61.
             
62.
             
63.
             
64.
             
65.
             
66.
             
67.
             
68.
             
69.
             
70.
             
71.
             
72.
             
73.
             
74.
             
75.
             
76.
             
77.
             
78.
             
79.
             
80.
             
81.
             
82.
             
83.
             
84.
             
85.
             
86.
             
87.
             
88.
             
89.
             
90.
             
91.
             
92.
             
93.
             
94.
             
95.
             
96.
             
97.
             
98.
             
99.
             
100.
             
101.
             
102.
             
103.
             
104.
             
105.
             
106.
             
107.
             
108.
             
109.
             
110.
             
111.
             
112.
             
113.
             
114.
             
115.
             
116.
             
117.
             
118.
             
119.
             
120.
             
121.
             
122.
             
123.
             
124.
             
125.
             
126.
             
127.
             
128.
             
129.
             
130.
             
 131. 
             
 132. 
             
 133. 
             
 134. 
             
 135. 
             
 136. 
             
 137. 
             
 138. 
             
 139. 
             
 140. 
             
 141. 
             
 142. 
             
 143. 
             
 144.
             
 145. 
             
 146. 
             
 147. 
             
 148. 
             
 149.
             
 150.
             
 151.
             
 152. 
             
 153. 
             
 154. 
             
 155. 
             
 156. 
             
 157. 
             
 158. 
             
 159. 
             
 160.
             
161.
             
162.
             
163.
             
164. 
             
165.
             
166.
             
167.
             
168.
             
169.
             
170.
             
171. 
             
172.
             
173. 
             
174. 
             
175. 
             
176. 
             
177.
             
178. 
             
179. 
             
180. 
             
181. 
             
182.
             
183. 
             
184.
             
185.
             
186.
             
187.
             
188.
             
189.
             
190.
             
191.
             
192.
             
193.
             
194.
             
195.
             
196.
             
 197.
             
198.
             
199.
             
200.
             
201.
             
202. 
             
203. 
             
204. 
             
205. 
 
             
206.
             
207. 
             
208. 
             
209. 
             
210.
             
211. 
             
 212. 
             
213. 
             
214.
             
215.
             
216.