dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Faktúry 2022

 

Faktúry prijaté – obdobie

Odkaz

Dátum zverejnenia

Faktúry za rok 1/2022  pdf 10.02.2022
Faktúry za rok 2/2022 pdf 02.03.2022
Faktúry za rok 3/2022 pdf 31.03.2022
Faktúry za rok 4/2022 pdf 02.05.2022
Faktúry za rok 5/2022 pdf 01.06.2022
Faktúry za rok 6/2022 pdf 01.07.2022
Faktúry za rok 7/2022 pdf 29.07.2022
Faktúry za rok 8/2022 pdf 31.08.2022
Faktúry za rok 9/2022 pdf 30.09.2022
Faktúry za rok 10/2022 pdf 31.10.2022
Faktúry za rok 11/2022 pdf 30.11.2022
Faktúry za rok 12/2022 pdf 30.12.2022