dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2022

1. štvrťrok 2022 nad 5 000 EUR pdf

2. štvrťrok 2022 pdf