dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2021

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1. 1/2021Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2013 - NEHLSEN-EKO20.01.2021 20.01.2021

pdf

2. 2/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - Obchod PC 01.02.202102.02.2021

pdf

3. 3/2021Rámcová dohoda- Dodávka mrazenej zeleniny a rýb23.02.202126.02.2021

pdf

pdf

4. 4/2021Rámcová zmluva - Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení 24.02.202126.02.2021

pdf

pdf

5.5/2021Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2013 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov - NEHLSEN-EKO26.02.202102.03.2021

pdf

6.6/2021Zmluva o prevádzkovaní ČOV 24.03.202130.03.2021

pdf

7. 7/2021Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky 26.03.202130.03.2021

pdf

pdf

8.1/2021-DZmluva o bezodplatnom užívaní vecí 29.03.2021 30.03.2021

pdf

9.8/2021Zmluva - Čistiace prostriedky 31.03.202131.03.2021

pdf

pdf

10.9/2021Zmluva-Dezinfekčné prípravky 31.03.202131.03.2021

pdf

pdf

11.10/2021 Zmluva - Ostatné čistiace prostriedky31.03.202131.03.2021

pdf

pdf

12.2/2021-DZmluva - Nadácia EPH26.05.202126.05.2021

pdf

13. 3/2021-DZmluva - Nadácia SPP 27.05.202127.05.2021

pdf

14.11/2021Zmluva o kontrolnej činnosti 01.06.202101.06.2021

pdf

pdf

15. 12/2021Zmluva - Mäso a mäsové výrobky 10.06.202110.06.2021

pdf

pdf

16. 13/2021Zmluva - Ovocie a zelenina 10.06.202110.06.2021

pdf

pdf

17. 14/2021 Zmluva - potraviny 15.06.202115.06.2021

pdf

pdf

18. 15/2021Zmluva - Telekom pevná linka a internet 30.06.202130.06.2021

pdf

19. 16/2021Zmluva - Osobné ochranné pracovné prostriedky 30.06.202130.06.2021

pdf

pdf

20. 17/2021Zmluva - Ošetrenie vybraných stromov v parku 30.06.202130.06.2021

pdf

pdf

21. 18/2021Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu 29.06.202101.07.2021

pdf

22.19/2021Zmluva o poskytnutí konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia 30.07.202130.07.2021

pdf

23. 20/2021Dodatok č.1 k zmluve Kooperatíva 30.07.202130.07.2021

pdf

24.21/2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov18.08.202123.08.2021

pdf

25. 22/2021Zmluva - kancelárske potreby 30.08.202131.08.2021

pdf

pdf

26.23/2021Zmluva - Oprava striech17.09.202117.09.2021

pdf

pdf

27.24/2021Zmluva - prečistenie kanalizačného potrubia 13.10.202113.10.2021

pdf

28.25/2021Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z 201931983_Z zo dňa 24.10.2019 13.10.202129.10.2021

pdf

29. 26/2021Zmluva - Aktualizácia CO plánu 25.10.202129.10.2021

pdf

30. 27/2021Zmluva - Chladená hydina a hydinové výrobky 02.11.202102.11.2021

pdf

pdf

31. 28/2021Zmluva- mlieko a mliečne výrobky03.11.202103.11.2021

pdf

pdf

32. 4/2021-DDarovacia zmluva - mikrovlnná rúra 30.11.202130.11.2021

pdf

32.29/2021Zmluva - Riešenie rozvodov cirkulácie teplej úžitkovej vody a výmena čerpadiel v kotolni07.12.202107.12.2021

pdf

33. 30/2021Zmluva NN - doplnkové dôchodkové sporenie 27.12.202128.12.2021

pdf