dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2024

I. Štvrťrok 2024  – Mrazená zelenina a ryby  pdf

                             Chlieb a pekárenské výrobky pdf 

                             Čistiace prostriedky  pdf 

                             Dezinfekčné prípravky pdf 

                             Ostatné čistiace prostriedky pdf 

                             Mrazená hydina pdf