dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

O nás

je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Horných Obdokovciach.

Zobraz celé

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov uvedených v § 38 Domov sociálnych služieb a § 39 Špecializované zariadenie.

Zobraz celé