dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128
je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Horných Obdokovciach.

Zobraz celé