dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2022

P.č. Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Náhľad zmluvy Prílohy
1. 1/2022Zamestnávateľská zmluva - Stabilita 14.01.202214.01.2022

pdf

2.2/2022Zamestnávateľská zmluva - UNIQA28.01.202228.01.2022

pdf

3. 3/2022Dodatok č.2 - Obchod PC 01.02.202202.02.2022

pdf

4. 4/2022Zamestnávateľská zmluva - DDS Tatra banky02.02.202203.02.2022

pdf

5. 5/2022Telefónne služby - Dodatok Orange09.02.202209.02.2022

pdf

6. 6/2022Zmluva - Chlieb a pekárenské výrobky 30.03.202230.03.2022

pdf

pdf

7.7/2022Zmluva-Dezinfekčné prípravky 30.03.202230.03.2022

pdf

pdf

8. 8/2022Dodatok č. 1 - Poskytovanie deratizačných služieb 30.03.202230.03.2022

pdf

9. 9/2022Dodatok č. 1 - Potraviny 07.04.202207.04.2022

pdf

10.10/2022Dodatok č. 1 - Mrazená zelenina a ryby07.04.202207.04.2022

pdf

11.11/2022Dodatok č. 1 - Mlieko a mliečne výrobky 07.04.202207.04.2022

pdf

12. 12/2022Dodatok č. 1 - Chladená hydina a hydinové výrobky 19.04.202219.04.2022

pdf

13. 13/2022Zmluva o správe registratúrnych záznamov 25.04.202225.04.2022

pdf

14.14/2022Zmluva - Mrazená hydina 26.04.202227.04.2022

pdf

15.15/2022Zmluva o poskytovaní služieb - pracovná zdravotná služba 09.05.202210.05.2022

pdf

16.16/2022Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve - stravné lístky 16.05.202216.05.2022

pdf

17. 17/2022Zmluva o dielo - Oprava podláh v zariadení sociálnych služieb 17.05.202217.05.2022

pdf

18.18/2022Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange 18.05.202219.05.2022

pdf

19. 19/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Dodávka kancelárskych potrieb 19.05.202219.05.2022

pdf