dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Projekty

  • vzdelávanie zamestnancov – zvyšovanie kvalifikácie

  • vykonávanie praxe študentov stredných aj vysokých škôl v našom ZSS

  • dobrovoľníctvo – možnosť spoznať nových ľudí a pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné

Prihláška (pdf) Prihláška (Word/LibreOffice)