dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Faktúry 2020

 

 

Faktúry prijaté – obdobie

Odkaz

Dátum zverejnenia

     
Faktúry za rok  1 /2020 pdf zverejnené 14.2.2020
Faktúry za rok  2 /2020 pdf zverejnené 3.3.2020
Faktúry za rok  3 /2020 pdf zverejnené 3.4.2020
Faktúry za rok  4 /2020 pdf zverejnené 4.5.2020
Faktúry za rok  5 /2020 pdf zverejnené 4.6.2020
Faktúry za rok  6 /2020 pdf zverejnené 1.7.2020
Faktúry za rok  7 /2020 pdf zverejnené 3.8.2020
Faktúry za rok  8 /2020 pdf zverejnené 2.9.2020
Faktúry za rok  9 /2020 pdf zverejnené 1.10.2020
Faktúry za rok  10 /2020 pdf zverejnené 31.10.2020
Faktúry za rok  11 /2020 pdf zverejnené 30.11.2020
Faktúry za rok  12 /2020 pdf zverejnené 31.12.2020