dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2012

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum zmluvyNáhľad zmluvy
1.1/2012Sanácia stropnej konštrukcie14.2.2012

pdf

2.2/2012Mandátna zmluva stavebný dozor2.4.2012

pdf

3.k zmluve č.69/2011Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.8.201130.5.2012

pdf

4.ZMLUVA c.: 3/2012Plnenie úloh v civilnej ochrane15.10.2012

pdf

5.Dodatok k zmluve č.64/2011Hydina , hydinové výrobky15.10.2012

pdf

6.4/2012Stravné lístky22.10.2012

pdf

7.5/2012Elektroinštalačný materiál29.11.2012

pdf

8.6/2012Ochranné pracovné prostriedky2012

pdf

9.7/2012Nákup farieb30.11.2012

pdf

10.08/2012Vodoinštalačný materiál6.12.2012

pdf

11.9/2012Mäso a mäsové výrobky13.12.2012

pdf

12.10/2012Potraviny7.12.2012

pdf

13.11/2012Oprava a servis PC14.12.2012

pdf