dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2023

por.

čís.

Dodávateľ

Obnos dokladu v €

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Schválil

Text

pdf

1.  KANCPAPIER, s.r.o.   Topoľčany  95,99 17.01.2023 17.01.2023 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
2.  Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 23.01.2023 23.01.2023 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône, dezinfekcie  pdf
3.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 464,27 30.01.2023 30.01.2023 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
4.  AQUA CORE, s.r.o., Banská Bystrica 202,- 26.01.2023 26.01.2023 17/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pramenitá  voda  pdf
5.  BETRIX, s.r.o., Dubnica  69,60 01.02.2023 01.02.2023 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
6.  MM-Studio,  Topoľčany  38,- 09.02.2023 09.02.2023 29/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery  pdf
7.  Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 20.02.2023 20.02.2023 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône, dezinfekcie  pdf
8.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 788,11 24.02.2023 24.02.2023 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
9.  KANCPAPIER, s.r.o.   Topoľčany  139,70 24.02.2023 24.02.2023 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
10.  Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 20.03.2023 20.03.2023 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône, dezinfekcie  pdf
11.  KANCPAPIER, s.r.o.   Topoľčany  134,87 29.03.2023 29.03.2023 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
12.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 595,26 30.03.2023 30.03.2023 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
13.  Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 17.04.2023 17.04.2023 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône, dezinfekcie  pdf
14.  KANCPAPIER, s.r.o.   Topoľčany  122,15 24.04.2023 28.04.2023 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
15.  AQUA CORE, s.r.o., Banská Bystrica 252,59 24.04.2023 28.04.2023 17/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pramenitá  voda  pdf
16.  Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 12.05.2023 15.05.2023 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône, dezinfekcie  pdf
17.  Diversey Slovensko, s.r.o., Bratislava  7 606,22 17.05.2023 19.05.2023 11/2013 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pracie prostriedky pdf
18.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 370,97 29.05.2023 31.05.2023 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
18.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 419,92 29.05.2023 31.05.2023 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf