dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Naše aktivity

Pamäťový kvíz „Počítaj z pamäti“

02. 10. 2018

 

S cieľom preveriť matematické vedomosti PSS nášho ZSS pripravili zamestnanci Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností ďalší pamäťový kvíz, tentokrát s názvom „Počítaj z pamäti“. Úlohou zúčastnených PSS bolo vypočítať správny výsledok zadaného príkladu na základe ktorého sa PSS prideľovali body, ktoré rozhodovali o víťazovi. 

PSS, ktorí získali odmenu za najväčší počet nazbieraných bodov, prekvapili svojimi matematickými vedomosti samotných zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie. Odmenu si tak odniesli naozaj zaslúžene.