dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

17. 10. 2018

Tribečská knižnica v Topoľčanoch už každoročne pripravuje pre PSS zariadení sociálnych služieb hudobný kvíz, ktorý sa skladá z niekoľkých stretnutí PSS zariadení v priestoroch knižnice v Topoľčanoch. Zamestnanci knižnice majú vždy pripravené pásmo zložené z predstavenia konkrétneho hudobného skladateľa, speváka a ukážok ich tvorby. Tento rok bola PSS predstavená tvorba svetových klasikov. PSS nášho zariadenia sociálnych služieb súperilo o prvenstvo s PSS Zariadenia sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre.