dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Benefičný koncert “Chyťme sa za ruky”

04. 06. 2023

Pozvánka na 14. ročník benefičného koncertu s názvom „Chyťme sa za ruky“ veľmi potešila prijímateľov sociálnych služieb, ktorí mohli zažiť atmosféru na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Vystúpenie Richarda Müllera, Václava Neckářa a ďalších sa stretlo s veľkým úspechom a poďakovaním formou potlesku. Na prijímateľov sociálnych služieb čakali pripravené workshopy, na ktorých sa mohli naučiť latinoamerické zumba tance, či enkaustiku. Radosť našich prijímateľov sociálnych služieb bola o to väčšia, nakoľko získali prvenstvo za najkrajší vytvorený transparent.