dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Veľkonočná zábava

27. 04. 2023

 Touto cestou ďakujeme za pozvanie na veľkonočnú tanečnú zábavu, ktorú v Kultúrnom dome v Horných Štitároch zrealizovalo Zariadenie sociálnych služieb „HARMÓNIA“. Zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb sa tak mohli opätovne stretnúť so svojimi priateľmi, zatancovať si a prežiť príjemné popoludnie.