dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Medzinárodný deň žien

08. 03. 2023

Krásne prekvapenie čakalo klientky a zamestnankyne zariadenia sociálnych služieb v deň sviatku medzinárodného dňa žien. Prijímateľmi sociálnych služieb vlastnoručne vyrobené zápichy do kvetináčov v podobe srdiečok potešili rovnako veľmi ako poďakovanie, ktoré si každá z nich zaslúži za všetku tú lásku, ktorú rozdávajú.