dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne

22. 03. 2023

Zaujímavé nápady, možnosť využiť svoju kreativitu a najmä stretnutie s priateľmi – to všetko priniesla účasť prijímateľov sociálnych služieb na tvorivých dielňach v „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.