dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Pochovávanie basy

21. 02. 2023

Fašiangové obdobie sa blíži k svojmu koncu. Na jeho záver sme v zariadení sociálnych služieb pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb karneval spojený s pochovávaním basy. Spoločenská miestnosť na III. oddelení sa tak stala miestom stretnutia klientov prezlečených do rôznych karnevalových masiek. Pochovaním basy sa tak symbolicky ukončilo obdobie fašiangov aj v našom zariadení.