dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športové hry

27. 01. 2023

Súperenie prijímateľov sociálnych služieb v zmysle fair play už má svojich víťazov. Tí sa tešili z vecných darov, ale najmä z podaných športových výkonov. Tradične súťažili  v troch disciplínach – kolky, hod na bodovú stenu a pretláčanie. Zahanbiť sa nedali ani súťažiace ženského pohlavia. Na záver si všetci zúčastnení pochutili na pripravenom občerstvení a prevzali pripravené vecné ceny.