dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opekačka v “HARMÓNIA”, ZSS Horné Štitáre

(17. 05. 2022)

Zamestnanci ZSS v Horných Štitároch zrealizovali dňa 17. 05. 2022 stretnutie prijímateľov sociálnych služieb z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Opätovne, po takmer dvojročnom období spojenom s pandémiou koronavírusu, sa PSS mohli tešiť na spoločné stretnutie s priateľmi z iných zariadení sociálnych služieb. Aj keď podmienky na opekačku neboli ideálne, počasie nám akosi neprialo, akcia sa zrealizovala. PSS si tak mohli vychutnať nielen pripravené občerstvenie, ale aj chvíle strávené v spoločnosti priateľov a známych. Aj touto cestou tak opätovne ďakujeme vedeniu ZSS „HARMÓNIA“, Horné Štitáre za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.