dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opekačka v ZSS

(20. 09. 2022)

V poradí už tretia opekačka v tomto roku je úspešne za nami. Aj keď nás slnko nehrialo tak ako v máji a počasie nám nedovolilo zapáliť pahrebu v parku, chuť špekáčikov bola rovnako výborná. Pri chutnom občerstvení sme si posedeli v priestoroch spoločenskej miestnosti.