dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

MDŽ

8. marec je sviatkom všetkých žien. Pri tejto príležitosti sme v zariadení sociálnych služieb zaželali všetkým klientkam i kolegyniam všetko dobré k sviatku s prianím pevného zdravia, pohody, porozumenia a lásky. Spevom a hudbou za doprovodu harmoniky sme tak vyjadrili úctu ženám – nositeľkám krásy, duchaplnosti, zmyselnosti, ktoré si zaslúžia našu úctu a obdiv. Nech ich nielen v tento deň, ale aj v ďalších dňoch života sprevádza porozumenie, pohoda a láska.