dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024 – 2031

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.  

Prejsť na dotazník