dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

EON

 

Ekonomické oprávnené náklady:

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2017 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2018 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2019 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2020 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2021 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2022 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2023 priemerný v pdf