dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stravovanie

Naše zariadenie sociálnych služieb má vlastnú kuchyňu, v ktorej sa pripravuje strava pre PSS zariadenia. Strava je upravovaná vzhľadom k zdravotnému stavu. Kuchári pre PSS pripravujú racionálnu, šetriacu – diétnu, diabetickú a mixovanú stravu.

Strava je PSS podávaná formou raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere. Pri diabetickej strave sa podáva aj druhá večera.

Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia na obdobie jedného mesiaca. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa zohľadňuje pestrosť a variabilita stravy s ohľadom na sezónnosť potravín a potrieb PSS.

PSS sa stravujú v priestoroch malej a veľkej jedálne na prvom nadzemnom podlaží  zariadenia. PSS, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa stravovať spoločne v jedálni, sa strava podáva na jednotlivých oddeleniach zariadenia, prípadne na izbe PSS.