dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzvy 2024

Profil verejného obstarávateľa:

“V KAŠTIELI” Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117.

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Telefónne číslo Výzva, príloha č.1, príloha č.2
Mrazená zelenina a ryby        5 834,-  12 mesiacov  14.02.2024 26.02.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Chlieb a pekárenské výrobky       17 500,- 
12 mesiacov 06.03.2024 20.03.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Čistiace prostriedky          3 375,- 
12 mesiacov 06.03.2024 20.03.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Dezinfekčné prípravky        3 750,- 
12 mesiacov 07.03.2024 21.03.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Ostatne čistiace prostriedky         3 400,- 
12 mesiacov 07.03.2024 21.03.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mrazená hydina          2 355,-  12 mesiacov  10.04.2024 24.04.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Potraviny        39 705,-  12 mesiacov  06.06.2024 24.06.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva