dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy PSS 2022

pdf 
Por. číslo
Číslo zmluvy
Text zmluvy
Dátum uzatvorenia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
 
1. Z20222102 Zmluva Doležayová M 21.2.2022 21.2.2022 pdf
2. Z20222803-D Dodatok Tvaroch B 28.3.2022 28.3.2022 pdf
3. Z20222203-D Dodatok Jandová Z

22.3.2022

28.3.2022 pdf
4. Z20222803-D Dodatok Vokel D 28.3.2022 28.3.2022 pdf
5. Z20222308-D Dodatok Dekany M 28.3.2023 28.3.2023 pdf
6. Z20221108-D Dodatok Tvaroch B 11.8.2022 11.8.2022 pdf
7. Z20222308-D Dodatok Vokel D 23.8.2022 23.8.2022 pdf