dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opatrovateľská a Ošetrovateľská starostlivosť

OŠETROVATEĽSKÉ ODDELENIE

osetrovanie

Ošetrovateľské oddelenie poskytuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom zachovať čo najdlhšie samostatnosť PSS.

V zariadení sociálnych služieb majú PSS zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť, konkrétne zabezpečujeme:

  • lekárske vyšetrenia,
  • predpisovanie a zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok,
  • vykonávame – podávanie liekov, preväzy, ošetrovanie stómií, ošetrovanie PK, meranie fyziologických funkcií a pod.

Pre ošetrovanie a zdravotnú starostlivosť slúžia:

  • miestnosti ošetrovateľského a opatrovateľského personálu,
  • miestnosti zdravotného materiálu.

OPATROVATEĽSKÉ ODDELENIE

opatrovanie

Opatrovateľské oddelenie poskytuje svoje služby nepretržite, 24 hodín denne. Poskytovaním  kvalitnej komplexnej starostlivosti, ktorú v našom zariadení sociálnych služieb poskytuje kvalifikovaný personál opatrovateľského oddelenia, je našou úlohou a poslaním zvýšenie kvality života postihnutých ľudí s cieľom pre každého PSS rozvíjať  svoje osobnostné predpoklady do takej miery, ako im to ich stav dovoľuje.

Prostredníctvom zabezpečenia kvalitného opatrovania podľa moderných odborných konceptov a postupov sa snažíme zlepšiť kvalitu života PSS v našom zariadení.

Opatrovateľská starostlivosť v „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb je zameraná predovšetkým na polohovanie, preventívne opatrenia proti vzniku dekubitov, prebaľovanie, obliekanie a  hygienickú starostlivosť o PSS t. j. umývanie, sprchovanie, kúpanie, prebaľovanie. Opatrovateľská starostlivosť tiež zahŕňa:

  • nácvik samoobslužných úkonov,
  • prevenciu chorôb,
  • udržanie a podporu zdravia,
  • navrátenie zdravia a rozvoj sebestačnosti,
  • zmiernenie utrpenia u nevyliečiteľne chorých ľudí.

Na požiadanie zabezpečujeme doplnkové služby – kaderníčku, pedikérku