dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Faktúry 2021

 

 

Faktúry prijaté – obdobie

Odkaz

Dátum zverejnenia

Faktúry za rok  1/2021 pdf  zverejnené 08.02.2021
Faktúry za rok  2/2021 pdf  zverejnené 01.03.2021
Faktúry za rok  3/2021 pdf  zverejnené 31.03.2021
Faktúry za rok  4/2021 pdf zverejnené 30.04.2021
Faktúry za rok  5/2021 pdf zverejnené 31.05.2021
Faktúry za rok  6/2021 pdf zverejnené 30.06.2021
Faktúry za rok  7/2021 pdf zverejnené 30.07.2021
Faktúry za rok  8/2021 pdf zverejnené 31.08.2021
Faktúry za rok  9/2021 pdf zverejnené 29.09.2021
Faktúry za rok  10/2021 pdf zverejnené 29.10.2021
Faktúry za rok  11/2021 pdf zverejnené 30.11.2021
Faktúry za rok  12/2021 pdf zverejnené 31.12.2021