dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2014

I. štvrťrok 2014

 

čís. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia  úspešnéhouchádzača
1 182,11 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 425,56 Potraviny ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 279,10 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
11 028,96 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 111,87 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 425,56 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
1 032,83 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
9 273,89 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 425,56 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
1 589,65 Nákup tekutých pracích prostriedkov Diversey Slovensko, s.r.o.Rybničná 40, Bratislava
1 046,31 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
1 129,87 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany

 

II. štvrťrok 2014

 

čís. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia  úspešnéhouchádzača
1 162,61 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
6 794,62 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 100,06 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
1 032,78 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
4 718,94 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 016,25 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 104,32 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 903,66 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 129,59 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
1 205,59 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany

 

 

III. štvrťrok 2014

 

čís. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešnéhouchádzača
1 379,34 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 063,54 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 036,28 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 800,94 Tekuté pracie prostriedky Diversey Slovensko, s.r.o.Rybničná 40, Bratislava
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 528,22 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany
2 043,24 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra
1 118,28 Oprava sušičky ELOS-Vancíková HelenaČeladice 103
1 581,13 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany

 

IV. štvrťrok 2014

Por.

čís.

Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 2 059,72 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
2. 2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
3. 1 100,57 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
4. 2 640,- Elektrická pec – trojrúra Alvex , spol.s.r.o. Štefánikova 35, Ivanka pri Dunaji
5. 1 080,32 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
6. 5 098,46 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
7. 2 425,56 Elektrická energia ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
8. 1 166,78 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
9. 1 306,40 Čistiace prostriedky DeLuUX, s.r.o. 1. Mája 939, Vráble
10. 2 425,- Čistenie rýn a zvodov Združenie Mida, Streďanská 1763, Topoľčany
11. 7 373,09 Tepelná energia ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
12. 1 402,16 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
13. 2 513,18 Čistiace prostriedky DeLuUX, s.r.o. 1. Mája 939, Vráble
14. 2 040,- Čalúnenie miestnosti Iner Style, Miroslav Fodora, Mýtna Nová Ves 148
15. 1 120,27 Potraviny Mabonex Slovakia, s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany