dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzvy 2022

Profil verejného obstarávateľa:

“V KAŠTIELI” Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117.

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Výzva,príloha č.1,príloha č.2
Chlieb a pekárenské výrobky 22 400,- 12 mesiacov 14.03.2022 28.03.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Dezinfekčné prípravky 8 325,- 12 mesiacov 14.03.2022 28.03.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mrazená hydina 4 500,- 12 mesiacov 08.04.2022 21.04.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Potraviny 39 000,- 12 mesiacov 31.05.2022 13.06.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mäso a mäsové výrobky  35 437,-  12 mesiacov  10.08.2022 25.08.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Ovocie a zelenina 33 940,-  24 mesiacov  15.08.2022 26.08.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Chladená hydina a hydinové výrobky  10 132,- 12 mesiacov  06.10.2022 20.10.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mlieko a mliečne výrobky  27 385,-  12 mesiacov  06.10.2022 20.10.2022 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva