dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2021

por.

čís.

Dodávateľ

Obnos dokladu v €

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Schválil

Text

pdf

1. Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova, Bratislava  2295,47 15.01.2021 18.01.2021 8/2020 PhDr. Miriama Brachová Stravné lístky pdf
2.

Diemer s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín

221,40 15.01.2021 18.01.2021 13/2019 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky pdf
3. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 22.01.2021 27.01.2021 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
4. Diversey, Bratislava 7 691,92 25.01.2021 27.01.2021 11/2013 PhDr. Miriama Brachová Pracie  prostriedky pdf
5.

AQUA CORE,s.r.o. Banská Bystrica 

101,59 01.02.2021 05.02.2021 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenitá voda a poháre pdf
6. Diemer s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín 410,41 12.02.2021 22.02.2021 13/2019 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
7. TORBIA, s.r.o., Trenčín 466,32 17.02.2021 22.02.2021 5/2020 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
8. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 362,13 17.02.2021 22.02.2021 5/2020 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné  prostriedky pdf
9. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 22.02.2021 26.02.2021 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
10.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 225,00 24.02.2021 26.02.2021 6/2020 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier  pdf
11.  Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 22.03.2021 23.03.2021 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
12. KG-KANS,  Topoľčany 188,54 30.03.2021 30.03.2021 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
13.

AQUA CORE,s.r.o. Banská Bystrica 

107,57 07.04.2021 09.04.2021 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenitá voda  pdf
14. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava 4 590,94 19.04.2021 19.04.2021 8/2020 PhDr. Miriama Brachová Stravné lístky pdf
15. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 19.04.2021 19.04.2021 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
16. Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 711,50 19.04.2021 22.04.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová Tonery  pdf
17. TORBIA, s.r.o., Trenčín 624,23 20.04.2021 26.04.2021 8/2021 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
18. TORBIA, s.r.o., Trenčín 694,43 20.04.2021 26.04.2021 9/2021 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné  prípravky  pdf
19. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  697,48 20.04.2021 26.04.2021 10/2021 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace   prostriedky  pdf
20. KG-KANS,  Topoľčany 400,80 27.04.2021 30.04.2021 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
21. TORBIA, s.r.o., Trenčín 88,18 28.04.2021 30.04.2021 9/2021 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné  prípravky  pdf
22. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 14.05.2021 18.05.2021 14/2018 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf
23. KG-KANS,  Topoľčany 31,- 18.05.2021 24.05.2021 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
24. Diversey, Bratislava 7 629,71 31.05.2021 31.05.2021 11/2013 PhDr. Miriama Brachová Pracie  prostriedky pdf
25.  AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica  119,52 31.05.2021 31.05.2021 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenitá voda  pdf
 26.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 150,00 31.05.2021 31.05.2021 6/2020 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier  pdf
 27.  Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 350,- 31.05.2021 02.06.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová Tonery  pdf
 28.  KG-KANS,  Topoľčany  110,72  31.05.2021  02.06.2021  27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby  pdf
 29. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80  11.06.2021  11.06.2021  2/2020 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf 
30. KG-KANS,  Topoľčany  26,25 18.06.2021 23.06.2021 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby  pdf
31.  Michal Comp, s.r.o. Topoľčany  227,- 23.06.2021 25.06.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová Tonery  pdf
32.  BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom   391,79  02.07.2021  06.07.2021  10/2021 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace   prostriedky  pdf
33.  TORBIA, s.r.o., Trenčín  700,20  02.07.2021  06.07. 2021  9/2021 PhDr. Miriama Brachová  Dezinfekčné prípravky  pdf
34.  TORBIA, s.r.o., Trenčín  755,17  02.07.2021  06.07.2021  8/2021 PhDr. Miriama Brachová  Čistiace prostriedky  pdf
 35.  AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica   113,54  02.07.2021  06.07.2021  17/2020 PhDr. Miriama Brachová  Pramenitá voda  pdf
36.  Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80  09,07,2021  12.07.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône   pdf 
37.  BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  374,40 15.07.2021 19.07.2021 10/2021 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky  pdf
38.  KG-KANS,  Topoľčany 42,80 02.08.2021 09.08.2021 27/2019 PhDr. Miriama Brachová Kancelárske potreby pdf
39. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 06.08.2021 09.08.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová  Dávkovače vône    pdf 
40. AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica  119,52 11.08.2021 16.08.2021 17/2020 PhDr. Miriama Brachová Pramenita voda  pdf
41.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 150,- 23.08.2021 27.08.2021 6/2020 PhDr. Miriama Brachová Kancelársky papier  pdf
42.   Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 06.09.2021 08.09.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône pdf 
43. TORBIA, s.r.o., Trenčín 406.97 08.09.2021 10.09.2021 8/2021 PhDr. Miriama Brachová Čistiace prostriedky pdf
44. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 282,15 08.09.2021 10.09.2021 9/2021 PhDr. Miriama Brachová Dezinfekčné prípravky pdf
45.  BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  24,48 08.09.2021 10.09.2021 10/2021 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky  pdf
46.  BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  385,62 08.09.2021 10.09.2021 10/2021 PhDr. Miriama Brachová Ostatné čistiace prostriedky  pdf
47.  Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 70,- 14.09.2021 21.09.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová Tonery pdf
48.  Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 04.10.2021 07.10.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová Dávkovače vône  pdf 
49. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce   3 514,49 18.10.2021 22.10.2021 16/2021 PhDr. Miriama Brachová Osobné ochranné pracovné prostriedky pdf 
50. Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 150,- 25.10.2021 29.10.2021 6/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelársky papier  pdf
51.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 136,94 25.10.2021 29.10.2021 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
52.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce   1 532,57 29.10.2021 02.11.2021 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Osobné ochranné pracovné prostriedky pdf
53.  Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 01.11.2021 02.11.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône pdf 
54. Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 160,- 05.11.2021 09.11.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
55. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce   964,14 10.11.2021 10.11.2021 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Osobné ochranné pracovné prostriedky  pdf
56. Diversey, Bratislava 7 064,63 16.11.2021 19.11.2021 11/2013 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pracie prostriedky pdf
57. Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 298,- 19.11.2021 22.11.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
58. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 138,72 22.11.2021 25.11.2021 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
59. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  552,61 22.11.2021 25.11.2021 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
60. TORBIA, s.r.o., Trenčín 2 262,46 22.11.2021 25.11.2021 9/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prípravky pdf
61. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava 841,67 23.11.2021 24.11.2021 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
62.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 163,52 26.11.2021 29.11.2021 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
63. Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 29.11.2021 29.11.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône pdf 
64. Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 600,- 29.11.2021 30.11.2021 6/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelársky papier  pdf
65. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce  159,96 01.12.2021 08.12.2021 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Osobné ochranné pracovné prostriedky pdf
66.  Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 642,66 06.12.2021 10.12.2021 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
67.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce  466,80 13.12.2021 15.12.2021 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Osobné ochranné pracovné prostriedky pdf
68. Kancpapier, s.r.o. Topoľčany 30,13 15.12.2021 20.12.2021 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
69.  Diversey, Bratislava 5 997,49 16.12.2021 20.12.2021 11/2013 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pracie prostriedky  pdf
70.  IIle-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica 334,80 22.12.2021 23.12.2021 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf 
71.  UP Slovensko, s.r.o. Bratislava 2 637,11 22.12.2021 23.12.2021 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky  pdf
72.  Michal Comp, s.r.o. Topoľčany 593,- 23.12.2021 23.12.2021 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery  pdf