dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2022

por.

čís.

Dodávateľ

Obnos dokladu v €

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Schválil

Text

pdf

1. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 188,88 17.01.2022 20.01.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
2. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 24.01.2022 28.01.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf

3.

KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 186,37 25.01.2022 28.01.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
4. TORBIA, s.r.o., Trenčín 302,52 16.02.2022 18.02.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
5. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  785,68 16.02.2022 18.02.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
6. TORBIA, s.r.o., Trenčín 167,74 16.02.2022 18.02.2022 9/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
7. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 475,78 17.02.2022 18.02.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
8. TORBIA, s.r.o., Trenčín 2 490,83 17.02.2022 18.02.2022 9/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
9. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  819,10 17.02.2022 18.02.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
10. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 21.02.2022 23.02.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
11. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 82,16 21.02.2022 23.02.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
12. Michal Comp,  Topoľčany 311,- 02.03.2022 02.03.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
13. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 394,74 10.03.2022 18.03.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
14. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 21.03.2022 21.03.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
15. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 21,42 25.03.2022 25.03.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
16. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 71,81 30.03.2022 30.03.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
17. Michal Comp,  Topoľčany 6,- 06.04.2022 06.04.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
18. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 12.04.2022 12.04.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
19. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  3 104,07 27.04.2022 27.04.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
20. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 68,34 27.04.2022 27.04.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf