dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2013

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum zmluvyNáhľad zmluvy
1.1/2013Renovácia a nákup tonerov28.1.2013

pdf

2.2/2013Vodoinštalačne a kúrenárske práce31.1.2013

pdf

3.3/2013Oprava a servis práčovníckeho zariadenia7.2.2013

pdf

4.4/2013Oprava a servis chladiarenských zariadení28.2.2013

pdf

5.5/2013Mlieko a mliečne výrobky5.3.2013

pdf

66/2013Čistiace prostriedky15.3.2013

pdf

77/2013Zber kuchynského odpadu26.3.2013

pdf

88/2013Oprava a servis veľkokuchynskych zariadení6.5.2013

pdf

99/2013Preprava a zneškodnenie nebezp. odpadu6.5.2013

pdf

1010/2013Vývoz komunálneho odpadu3.6.2013

pdf

1111/2013Nákup tekutých pracích prostriedkov7.6.2013

pdf

1212/2013Chlieb a pekárenské výrobky2.9.2013

pdf