dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľady
Kolektívna zmluva rok 2021 30.12.202031.12.2020

pdf

Doplnok KZ 26.03.202129.03.2021pdf


Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva rok 2015

Kolektívna zmluva rok 2016

Kolektívna zmluva rok 2017

Kolektívna zmluva rok 2018

Kolektívna zmluva rok 2019

Kolektívna zmluva rok 2020 ,

doplnok KZ,