dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2023

1. štvrťrok 2023  Dodávka mrazenej zeleniny a rýb  pdf

                           Chlieb a pekárenské výrobky, Dezinfekčné prípravky, 

                           Čistiace prostriedky, Ostatné čistiace prostriedky pdf

                           Mrazená hydina pdf