dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2023

1. štvrťrok 2023  Dodávka mrazenej zeleniny a rýb  pdf

                           Chlieb a pekárenské výrobky, Dezinfekčné prípravky, 

                           Čistiace prostriedky, Ostatné čistiace prostriedky pdf

2. štvrťrok 2023  Mrazená hydina pdf

                           Potraviny  pdf

3.štvrťrok 2023  Mäso a mäsové výrobky pdf

4. štvrťrok 2023 Mlieko a mliečne výrobky pdf

                           Chladená hydina a hydinové výrobky pdf