dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2021

1.štvrťrok 2021 nad 1.000,- EUR pdf

1.štvrťrok 2021 nad 5.000,- EUR pdf

2.štvrťrok 2021 nad 1.000,- EUR pdf

2.štvrťrok 2021 nad 5.000,- EUR pdf

3.štvrťrok 2021 nad 1.000,- EUR pdf

3.štvrťrok 2021 nad 5.000,- EUR pdf

4.štvrťrok 2021 nad 1.000,- EUR pdf

4.štvrťrok 2021 nad 5.000,- EUR pdf