dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2015

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum zmluvyNáhľad zmluvy
1.1/2015Zavedenie systému manažérstva kvality ISO20.1.2015

pdf

2.2/2015Kancelárske potreby5.2.2015

pdf

3.3/2015Mrazená hydina25.2.2015

pdf

4.4/2015Mrazená zelenina, ryby26.2.2015

pdf

5.5/2015Ovocie, zelenina 26.2.2015

pdf

6.6/2015Čistiace a dezinfekčné prostriedky5.3.2015

pdf

7.7/2015Mäso a mäsové výrobky17.6.2015

pdf

8.8/2015Potraviny17.6.2015

pdf

9.9/2015Havarijné poistenie motorových vozidiel29.6.2015

pdf

10.10/2015Živelné poistenie, odcudzenie, vandalizmus, poistenie elektroniky, strojov, zodpovednosti za škodu a skla29.6.2015

pdf

11.11/2015Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla29.6.2015

pdf

1212/2015Úrazové poistenie osôb prepravovaných motor. vozidlami29.6.2015

pdf

1313/2015Oprava strechy nad III. odd.30.10.2015

pdf

1414/2015Uverejnenie inzercie2.11.2015

pdf

1515//2015Stravné poukážky9.11.2015

pdf