dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

História

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce sídli v rozľahlom barokovom kaštieli postavenom v roku 1650 a je Národnou kultúrnou pamiatkou I. stupňa. Prvými majiteľmi bola rodina Berényiovcov. V 19.storočí sa stal novým majiteľom gróf Alexander Stummer, ktorý kaštieľ zreštauroval a zmodernizoval.

Okolo celého kaštieľa sa rozprestiera park so vzácnymi drevinami v rozlohe 3,5 ha.

V roku 1946 bol objekt skonfiškovaný a od roku 1950 slúži na sociálne účely – bol to prvý domov dôchodcov v okrese Topoľčany.

V roku 1986 sa zariadenie reprofilizovalo na ústav sociálnej starostlivosti pre mužov s mentálnym postihnutím, neskôr sa premenoval na domov sociálnych služieb.

Od roku 2002 patrí domov sociálnych služieb pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Nitre, v tom čase s kapacitou 175 prijímateľov sociálnych služieb s kombinovaným postihnutím.

V roku 2010 sa zariadenie koedukovalo a začali sa poskytovať sociálne služby aj dospelým ženám s kombinovaným postihnutím.

V roku 2013 bola ZSS Horné Obdokovce ako rozpočtovej organizácii, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja, vydaná nová Zriaďovacia listina s názvom organizácie  „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, vedie ZSS Horné Obdokovce ako poskytovateľa sociálnych služieb pod registračným číslom 143 s dňom zápisu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 20. 10. 2009.

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov uvedených v § 38 Domov sociálnych služieb a § 39 Špecializované zariadenie.

Kapacita zariadenia je 115 prijímateľov sociálnych služieb.

Zriaďovacia listina „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce