dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Projekty

 

  • Národný projekt deinštitucionalizácie podpora transformačných tímov

 

Informácie o projekte DI

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

  • vzdelávanie zamestnancov – zvyšovanie kvalifikácie

  • vykonávanie praxe študentov stredných aj vysokých škôl v našom ZSS

  • dobrovoľníctvo – možnosť spoznať nových ľudí a pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné

 

Prihláška (pdf) Prihláška (Word/LibreOffice)