Zmluvy 2021

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1. 1/2021Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2013 - NEHLSEN-EKO20.01.2021 20.01.2021

pdf

2. 2/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - Obchod PC 01.02.202102.02.2021

pdf

3. 3/2021Rámcová dohoda- Dodávka mrazenej zeleniny a rýb23.02.202126.02.2021

pdf

pdf

4. 4/2021Rámcová zmluva - Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení 24.02.202126.02.2021

pdf

pdf

5.5/2021Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2013 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov - NEHLSEN-EKO26.02.202102.03.2021

pdf

6.6/2021Zmluva o prevádzkovaní ČOV 24.03.202130.03.2021

pdf

7. 7/2021Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky 26.03.202130.03.2021

pdf

pdf

8.1/2021-DZmluva o bezodplatnom užívaní vecí 29.03.2021 30.03.2021

pdf

9.8/2021Zmluva - Čistiace prostriedky 31.03.202131.03.2021

pdf

pdf

10.9/2021Zmluva-Dezinfekčné prípravky 31.03.202131.03.2021

pdf

pdf

11.10/2021 Zmluva - Ostatné čistiace prostriedky31.03.202131.03.2021

pdf

pdf