dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2023

P.č. Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1.1/2023-DDarovacia zmluva č.03/2023 - MSM 11.01.202326.01.2023

pdf

2.1/2023Dodatok VIAN22 k zmluve o pripojení Wircom31.01.202331.01.2023

pdf

3.2/2023Zmluva o poskytovaní služieb 03.02.202303.02.2023

pdf

4. 3/2023Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2013 - odvoz odpadu 06.02.202306.02.2023

pdf