dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2023

P.č. Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1.1/2023-DDarovacia zmluva č.03/2023 - MSM 11.01.202326.01.2023

pdf

2.1/2023Dodatok VIAN22 k zmluve o pripojení Wircom31.01.202331.01.2023

pdf

3.2/2023Zmluva o poskytovaní služieb - Servis PC 03.02.202303.02.2023

pdf

4. 3/2023Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2013 - odvoz odpadu 06.02.202306.02.2023

pdf

5.2/2023-DDarovacia zmluva č. 06/2023 - MSM30.01.202309.02.2023

pdf

6.3/2023-DZmluva o poskytnutí grantu č. STZDD22_0321.02.202328.02.2023

pdf

7.4/2023Rámcová dohoda na dodanie potravín - Dodávka mrazenej zeleniny a rýb 01.03.202301.03.2023

pdf

8.5/2023Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. 1/2019/DSS-H. Obdokovce/C - EON TSK28.03.202330.03.2023

pdf

9.6/2023Dodatok č.7/2023 k Zmluve č. 9/2019/DSS-H. Obdokovce/C - EON TSK 28.03.202330.03.2023

pdf

10.7/2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Chlieb a pekárenské výrobky 27.03.202330.03.2023

pdf

11.8/2023Zmluva o dodávke tovaru - Dezinfekčné prípravky 29.03.202331.03.2023

pdf

12.9/2023Zmluva o dodávke tovaru - Čistiace prostriedky 29.03.202331.03.2023

pdf

13.10/2023Zmluva o dodávke tovaru - Ostatné čistiace prostriedky 30.03.202331.03.2023

pdf

14. 11/2023Rámcová zmluva na zabezpečenie opráv a montáži el. rozvodov 19.04.202320.04.2023

pdf

15. 12/2023Zmluva č. 102 o zbere, odvoze a zhodnocovaní odpadov 28.04.202328.04.2023

pdf

16. 13/2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Mrazená hydina 02.05.202302.05.2023

pdf

17. 14/2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange 23.05.202324.05.2023

pdf

18.15/2023Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Dodávka kancelárskych potrieb 31.05.202331.05.2023

pdf

19. 4/2023-DDarovacia zmluva - zdravotnícky materiál 06.06.202307.06.2023

pdf

20. 5/2023-DDarovacia zmluva - zdravotnícky materiál 07.06.202307.06.2023

pdf

21. 16/2023Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Potraviny 14.06.202315.06.2023

pdf

22. 6/2023-DDarovacia zmluva č. 21/2023 - doprava AKARA 07.06.202326.06.2023

pdf

23.17/2023Poistná zmluva Kooperativa - Havarijné poistenie 28.06.202330.06.2023

pdf

24. 18/2023Poistná zmluva Kooperativa - Živelné poistenie 28.06.202330.06.2023

pdf

25. 19/2023Poistná zmluva Kooperativa - PZP 28.06.202330.06.2023

pdf

26. 20/2023Poistná zmluva Kooperativa - Úrazové poistenie 28.06.202330.06.2023

pdf

27. 21/2023Zmluva o výpožičke - kaplnka 30.05.202330.06.2023

pdf

28.22/2023Dodatok k zmluve zo dňa 01.03.2018 o poskytovaní deratizačných služieb 17.07.202318.07.2023

pdf

29. 23/2023Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve na dodanie tovaru - Chlieb a pekárenské výrobky 18.07.2023 18.07.2023

pdf

30.7/2023-DDarovacia zmluva - Dolník 19.07.202319.07.2023

pdf

31.24/2023Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov 21.07.202325.07.2023

pdf

32.25/2023Rámcová zmluva na dodanie tovaru - OOPP 31.07.202331.07.2023

pdf

33.26/2023Zmluva č. ZM-07/2027 o poskytovaní služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov 31.07.202331.07.2023

pdf

34. 27/2023Dodatok č. 8/2023 k Zmluve č.9/2019/DSS-HObdokovce/C30.08.2023 30.08.2023

pdf

35.28/2023Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Mäso a mäsové výrobky 30.08.2023 31.08.2023

pdf

36. 29/2023Dodatok č. 9/2023 k Zmluve č.9/2019/DSS-HObdokovce/C02.10.202303.10.2023

pdf

37. 30/2023Rámcová zmluva na dodanie - Mlieko a mliečne výrobky 31.10.202331.10.2023

pdf

38.31/2023Rámcová dohoda - Chladená hydina a hydinové výrobky 31.10.202331.10.2023

pdf

39. 32/2023Zmluva o výkone supervízie 31.10.202307.11.2023

pdf

40. 8/2023-DDarovacia zmluva - Zdravotnícky materiál a doprava 16.11.202316.11.2023

pdf

41. 9/2023-DDarovacia zmluva - Zdravotnícky materiál 16.11.2023 16.11.2023

pdf

42.33/2023Zmluva o spolupráci - Kvetan 24.11.2023 24.11.2023

pdf

43. 10/2023-DDarovacia zmluva - Tlačiareň Brother 30.11.202301.12.2023

pdf

44. 34/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 23.11.202321.12.2023

pdf

45. 35/2023Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a pravzatí zodpovednosti za odchýlku 05.12.202321.12.2023

pdf

46. 11/2023-DDarovacia zmluva - Brother DCP20.12.202321.12.2023

pdf

47. 12/2023-DDarovacia zmluva - Canon 20.12.202321.12.2023

pdf