dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2024

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1.1/2024Dodatok č. 1 k Úrazovému poisteniu osôb prepravovaných motorovými vozidlami10.01.202411.01.2024

pdf

2.2/2024Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-07/202302.01.202416.01.2024

pdf

3.3/2024Zmluva o poskytovaní služieb - Servis a údržba výpočtovej techniky 01.02.202402.02.2024

pdf

4.4/2024Sublicenčná zmluva - IS CYGNUS 07.02.202408.02.2024

pdf

5. 5/2024Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 26.02.202426.02.2024

pdf