dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Súhrnné správy 2022

1. štvrťrok 2022 nad 5 000 EUR pdf

2. štvrťrok 2022 – mrazená hydina   pdf

2. štvrťrok 2022 – oprava podláh v ZSS  pdf

2. štvrťrok 2022 – potraviny pdf

3. štvrťrok 2022 – mäso, ovocie  pdf

4. štvrťrok 2022 – mlieko, hydina  pdf