dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kontakty

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb

Sídlo: 956 08  Horné Obdokovce č. 1

okres Topoľčany

Telefónny kontakt: 038/ 53 18 128

                                      038/ 53 18 127

0917 162 994

E-mail: dssho@wircom.sk

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Riaditeľka ZSS: PhDr. Miriama Brachová

Telefónny kontakt: 038/ 53 18 128

0905 500 224

E- mail: riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk

Ošetrovateľské oddelenie: 038/ 542 72 10

Sponzorský účet: 7000307274/8180 (štátna pokladňa)

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 
GPS súradnice:
48° 29′ 43.5178307″ N
18° 2′ 56.9897461″ E
 
Mapa