dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kontakty organizácie

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
Sídlo: 1, 956 08 Horné Obdokovce
okres Topoľčany
Telefónny kontakt: 038/ 53 18 128
E-mail: dssho@wircom.sk
IČO: 00357995
DIČ: 2021248636
Riaditeľka ZSS: PhDr. Miriama Brachová, MBA

Telefónny kontakt: 038/ 53 18 128, 0905 500 224

E- mail: riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk

Ošetrovateľské oddelenie: tel.: 038/ 542 72 10
Sponzorský účet: 7000307274/8180 (štátna pokladňa)
„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja.
GPS súradnice:
48° 29′ 43.5178307″ N
18° 2′ 56.9897461″ E
 
Mapa