dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzvy 2023

Profil verejného obstarávateľa:

“V KAŠTIELI” Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117.

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Telefónne číslo Výzva,príloha č.1,príloha č.2
Mrazená zelenina a ryby          5 720,-   12 mesiacov 20.02.2023 28.02.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Chlieb a pekárenské výrobky        21 682,-  12 mesiacov 08.03.2023 22.03.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Dezinfekčné prípravky          8 000,-  12 mesiacov  09.03.2023 22.03.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Čistiace prostriedky        5 500,-   12 mesiacov  09.03.2023 23.03.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Ostatné čistiace prostriedky           5 250,-  12 mesiacov  09.03.2023 23.03.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mrazená hydina           5 721,-  12 mesiacov  17.04.2023 28.04.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Potraviny        38 825,-  12 mesiacov  29.05.2023 12.06.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mäso a mäsové výrobky         31 690,-   12 mesiacov  31.07.2023 22.08.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Chladená hydina a hydinové  výrobky          10 580,-   12 mesiacov  16.10.2023 26.10.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva
Mlieko a mliečne výrobky         26 441,- 12 mesiacov  16.10.2023 26.10.2023 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva